Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Dodatkowe fundusze Erasmus+ dla wyjeżdżających studentów

monety

Już 12 grudnia 2022 r. rusza nabór do konkursów IDUB UMK na „Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3” . W związku z powyższym zachęcamy studentów, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdów w ramach Erasmus+ w semestrze letnim 2023 r. (wyjazd dydaktyczny lub praktyka) – SMART 1 i SMART 2 do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie. Istnieje bowiem szansa otrzymania dodatkowych środków finansowych na pobyt w ośrodku zagranicznym.

Konkurs SMART 3 dedykowany jest studentom, którzy chcą realizować projekty badawcze w zagranicznych jednostkach naukowych. W ramach tego konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania trwającego od 2 do 4 tygodni stażu badawczego.

Wszelkie informacje dostępne są na >>>stronie<<<

W okresie składania wniosków, tj. 12.12.2022 r. do 4.01.2023 r. odbywać się będą cotygodniowe konsultacje online na platformie MS Teams.

Terminy konsultacji online:

15, 22, 29 grudnia 2022 r.  godz. 12.00 MS Teams

identyfikator spotkania: 317 632 991 080
Kod dostępu: Tsujc8

oraz 3 stycznia 2023 r. godz. 12.00 MS Teams

Identyfikator spotkania: 374 158 631 940
Kod dostępu: 2AUzUG

pozostałe wiadomości