Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Prof. Anita Pacholik-Żuromska i dr Andrzej Zykubek w Zarządzie PTK

krzesła

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK oraz dr Andrzej Zykubek z Katedry Kognitywistyki weszli w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego na kadencję 2022-2024. Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska została ponownie wybrana na Prezesa Towarzystwa, a dr Andrzej Zykubek objął funkcję Skarbnika. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne zostało założone w Toruniu w 2001 roku, a jego zadaniem jest między innymi integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywnymi, wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki, promocja zastosowań kognitywistyki i wspieranie młodych naukowców.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości