Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

Przewodniczący Rady Dyscypliny i Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. Ewa Głowacka

mgr Kamil Bonna
dr Barbara Brodzińska-Mirowska
dr Barbara Centek
mgr Waldemar Cieślak
dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK
dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
dr Adam Fedyniuk
dr Paweł Gładziejewski
prof. dr hab. Ewa Głowacka
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK
prof. dr hab. Jacek Gzella
prof. dr hab. Iwona Imańska
dr inż. Mariusz Jarocki
prof. dr hab. Marek Jeziński
dr Anna Karczmarczyk
dr Tomasz Komendziński
mgr Weronika Kortas
mgr Filip Kowalkowski
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
dr Przemysław Krysiński
dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK
dr Paweł Marzec
dr hab. Iwona Massaka, prof. UMK
dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK
dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK
dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
dr Natalia Pamuła-Cieślak
mgr Katarzyna Prętkowska
dr Piotr Rudera
dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
dr hab. Wiesław Wacławczyk, prof. UMK
dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK
dr Łukasz Wojtkowski
prof. dr hab. Urszula Żegleń
dr Daniel Żuromski