Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Barbara Brodzińska-Mirowska
adiunkt
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 4
tel.: +48 56 611 36 27
e-mail: brodzinska@umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartki: 8.45-9.45 gabinet 118 (forma hybrydowa, będę również dostepna w tym czasie na platformie Teams)
środy: 15.00-15.30 wyłącznie platforma Teams

Bibliografia