Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Paweł Marzec
adiunkt
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C.2.14
tel.: +48-56-611-4731
e-mail: marzec@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0300-2266

Terminy konsultacji:
Dyżury zdalne w semestrze zimowym 2020/2021: wtorek 9.30-11.30
Link do platformy MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a49759c871c24447daab2e1c51e7d56ca%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0e234bb1-
fa78-4c59-b12f-21dd10d373d5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia