Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Piotr Rudera
adiunkt
Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.10
tel.: +48 56 611-2217
e-mail: piorud@umk.pl

Zainteresowania:
- Prasa pomorska w II RP
- Czasopisma toruńskie w międzywojniu
- Nowe formy prasy
- Nowe media


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie zajęć zdalnych (od 11.12.2021 - 09.01.2022) odbywają się na platformie Teams w czwartki w godzinach 11:15-13:15.

Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ed8dd951ce3411ab843a3b1ce8ea8d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9d3ddf2-9869-4df6-b325-1882af7c14e6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia