Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Ewa Głowacka
profesor
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.15
tel.: +48-56-611-2391
e-mail: egt@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9538-9386

Zainteresowania:
Architektura informacji
Kompetencje informacyjne i medialne
Komunikacja naukowa w naukach społecznych
Ekologia informacji
Zarządzanie jakością systemów informacyjnych

Terminy konsultacji:
Dyżur stacjonarny: poniedziałek 10.00-10.45, p. C.2.15
Dyżur zdalny on-line czwartek 9.00-9.45 po umówieniu na e-mail dzień wcześniej:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a41911719d14a878aac818ee1038871%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcbc1f7d-0136-47c8-817b-c9c536c84197&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia