Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.16
tel.: +48-56-611-2392
e-mail: wieo@umk.pl
www: http://www.umk.pl/~wieo
ORCID: 0000-0002-1306-7832

Zainteresowania:
eyetracking i metody eksperymentalne w badaniu percepcji wizualnej
wizualizacja informacji
mapowanie nauki i naukometria,
analiza sieciowa, socjometria
uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe,
projektowanie graficzne,
animacje, multimedia
UX design

Terminy konsultacji:
jestem dostępna na/i am available w czwartki/Thursday 10:50-11:50 w/in C.2.16 w/at Collegium Humanisticum (Bojarskiego 1)

online on MSTeams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9cce2c28dbd4f3389055fffec9750f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=4409114c-f47f-405f-ac87-
594a3ff3f723&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia