Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr Przemysław Krysiński
adiunkt
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.14
tel.: +48-56-611-4731
e-mail: krys@umk.pl
www: http://www.krysinski.prac.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7946-3515

Zainteresowania:
• informacja publiczna,
• rozwój cyfrowych usług publicznych,
• potrzeby informacyjne użytkowników,
• e-partycypacja,
• koncepcja „smart city” w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
• otwarte dane,
• wyszukiwanie informacji,
• wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej instytucji z sektora informacyjnego,
• projektowanie graficzne,
• projektowanie i wdrażanie rozwiązań e-learningowych oraz systemów zarządzania treścią (CMS).

Terminy konsultacji:
• stacjonarne: środa, godz. 11.30-13.00, pok. C.2.14 (po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną) lub zdalne: Ms Teams – login: krys@o365.umk.

Bezpośredni link do kanału w Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa4dd5d5bc2f1426da51de595b0147141%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7e48dfcc-3a7d-4d63-b8a2-c73fafae156a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia