Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 306
e-mail: marlis@umk.pl


Bibliografia