Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

mgr Weronika Kortas
asystent
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: wkortas@umk.pl
www: https://weronika.kortas.prac.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4276-7651

Zainteresowania:
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz socjologii na UMK i studiów podyplomowych user experience na WSB w Gdańsku. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na społecznościach internetowych – ich funkcjonowaniu, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych przez ich członków, a także na user centered design, user experience oraz social reading.

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy 2021/22

W związku z wprowadzeniem zajęć zdalnych w dniach 11.12 - 09.01 dyżury również będą odbywać się zdalnie. Proszę o kontakt mailowy.

- Pokój C 2.16 - we wtorki od 14:00 do 14:45
- mailowo (wkortas@umk.pl)
- na MS Teams: w czwartki od 12:00 do 12:45 (proszę dzień wcześniej o maila by się umówić)

Bibliografia