Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 114
tel.: +48-56-611-36-52
e-mail: jezmar@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4335-8216

Terminy konsultacji:
Dyżury we wrześniu:
poniedziałki g. 9.30-10.30, p. 114 Harmonijka

UWAGA!
W związku z wyjazdem służbowym odwołuję dyżur z 26.września.

Terminy dyżurów w sem. zimowym podane zostaną na początku października.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej dyżury odbywają się stacjonarnie lub online wg zarządzeń władz UMK: przy nauczaniu stacjonarnym odbywają się stacjonarnie, przy nauczaniu online - odbywają się online na ms teams.
Link do dyżurów online:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a229dcd195f864812a4b3ef9721ee591e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac715e1c-2439-467d-9199-96af188b2069&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Zobacz profil w Bazie Wiedzy