Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

mgr Filip Kowalkowski
asystent
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: fkowalkowski81@umk.pl
www: http://www.filipkowalkowski.com


Bibliografia