Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 307
e-mail: mszulak@umk.pl

Terminy konsultacji:

Dyżury w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21:
- w piątki w godz. 9-12.00 jestem w swoim pokoju 307, zapraszam na indywidualne konsultacje po uprzednim umówieniu się i przestrzegając zaleceń w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK,

- tel. 466113674

- mszulak@umk.pl - adres do korespondencji.Bibliografia