Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym
Zrównoważony rozwoju w instytucjach kultury
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju
Ekologiczne biblioteki
Ekologiczne bibliotekarstwo
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kulturyTerminy konsultacji:
Dyżury dla studentów architektury informacji będą odbywać się w poniedziałki 14.45-16.15. Po umówieniu się mogą odbywać się na terenie UMK bądź na MS Teams. Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5207e6a1de8e4418b2ebbe7bb9c8365f%40thread.tacv2/conversations?groupId=97cbff64-9b15-4f6d-a0b7-30e89e062f9a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Konsultacje dziekańskie w r. akad. 2021/2022:
- kontakt mailowy: fema@umk.pl
- kontakt telefoniczny:
tel. 56 611 36 23 (Centrum): wtorek 9.00-10.00; czwartek g. 11.00-12.00
tel. 56 611 46 60 (Bielany): wtorek 11.00-12.00; czwartek 9.00-10.00
- konsultacje we wskazanym czasie po umówieniu się telefonicznym lub mailowym
- konsultacje na MS Teams po uprzednim umówieniu się na czacie MS Teams
Link do kanału na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16a6cf74d5af43efaa80b76c17f474f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d93c8feb-df17-48c1-9e8a-37dc5087dfe2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia