Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Urszula Żegleń
profesor
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

tel.: +48-56-611-3677
e-mail: zeglen@umk.pl
www: http://kognitywistyka.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3855-3615

Zainteresowania:
filozofia umysłu
epistemologia
filozofia i metodologia kognitywistyki (a w szerszym sensie metodologia badań interdyscyplinarnych)
filozofia nauki (włączając aksjologię nauki z jej problematyką etyczną)

Terminy konsultacji:
środa godz. 11.15 - 12.00 w formie zdalnej, Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a209974602a0f40e08c034ab8ade3b278%40thread.tacv2/Konsultacje%2520(Zeglen)?groupId=5851d6f3-20b1-4a0a-8b04-075bcfb38cc6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
możliwość kontaktu emailowego
Bibliografia