Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Wykaz doktorantów

mgr Piotr Chmielewski
e-mail: pch@doktorant.umk.pl

mgr Karol Ebertowski
e-mail: kar.eber@doktorant.umk.pl

mgr Katarzyna Jarczewska-Walendziak
e-mail: kaja@doktorant.umk.pl

mgr Weronika Kortas
e-mail: wkortas@doktorant.umk.pl
strona WWW

mgr Agata Olkowska
e-mail: olka@doktorant.umk.pl

mgr Jagoda Rycharska
e-mail: 502144@doktorant.umk.pl

mgr Sławomir Stępski
e-mail: sstepski@doktorant.umk.pl

mgr inż. Adam Szalach
e-mail: aszalach@doktorant.umk.pl