Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry zaangażowani są w następujące projekty badawcze:

Old and New Institutions in the Modern World – Changes and Challenges in a Multidisciplinary Perspective (Emerging Field – IDUB): Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, prof. dr hab. Marek Jeziński, prof. dr. hab. Ewa Głowacka

Partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym. Analiza strategii komunikacyjnych i organizacyjnych (Program Sonata BIS 2016-2020): Dr Barbara Brodzińska-Mirowska 

Polish Privacy Media Discourse: Dr Łukasz Wojtkowski, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, dr. hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
Wyniki badań na stronie

The Critical Deconstruction of Mediatization: Technology, Data and Agency (Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2): Dr Łukasz Wojtkowski

Strategie artystyczne wobec pandemii koronawirusa (realizacja grantu UMK CRUSH): prof. dr hab. Marek Jeziński

Badania nad sposobami konsumpcji mediów przez studentów polskich wyższych uczelni: prof. dr hab. Marek Jeziński

Badania nad sposobami konsumpcji mediów przez studentów wyższych uczelni w perspektywie porównawczej w Polsce i w Niemczech: prof. dr hab. Marek Jeziński

Badania nad skutkami pandemii koronawirusa w odniesieniu do mediów masowych (środowisko dziennikarskie): prof. dr hab. Marek Jeziński