Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6
zdjęcie

Zapraszamy na studia!

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia) oraz kognitywistykę (studia I i II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

zdjęcie

Kształcenie zdalne

W nadchodzącym czasie nasz Uniwersytet będzie realizować kształcenie w trybie zdalnym. Szczegółowe wytyczne zostały określone w Zarządzeniu Rektora. Wszyscy pracownicy naszego Instytutu otrzymali instrukcje postępowania w tym zakresie.

 

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenia Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Ukazały się nowe zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco.

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

Po raz kolejny JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Instytutu. 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

Archiwum