Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6
zdjęcie

Nowa publikacja o serwisach instytucji kultury w Polsce

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się wspólna praca dra inż. Mariusza Jarockiego i dra Pawła Marca zatytułowana "Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce". Serwis internetowy stanowi jeden ze strategicznych elementów budowania wizerunku instytucji oraz niejednokrotnie podstawowy kanał informacyjny dla ich klientów. Posiadanie poprawnie zaprojektowanej i funkcjonalnej witryny jest od wielu lat nieodzowne. Aspektem rozważanym na łamach monografii jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań IT w budowie serwisów internetowych instytucji kultury w Polsce. Obiektem autorskich badań stały się zaś biblioteki, centra kultury, filharmonie, opery, instytucje filmowe, teatry, muzea i galerie.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nowa książka o inteligentnych miastach

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się książka autorstwa dra Przemysława Krysińskiego pt. "Smart city w przestrzeni informacyjnej". To pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym poświęcona ocenie potencjału rozwiązań należących do koncepcji smart city w kontekście sektora informacyjnego. Podjęto w niej próbę konceptualizacji idei inteligentnych miast na tle rozważań na temat społeczeństwa informacyjnego oraz istoty partycypacji społecznej, a także zaprezentowano kompleksowy przegląd piśmiennictwa odnoszącego się do koncepcji smart city i obejmującego dorobek różnych dyscyplin naukowych.

więcej informacji

zdjęcie

Nowy numer czasopisma TSB

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego TSB. Toruńskie Studia Bibliologiczne to czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Katedry Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa UMK za publikację na poziomie 100 punktów (udział 40%) „Party management from the perspective of party members: evidence from Poland” w „Problems of Post-communism” oraz dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki UMK za publikację na poziomie 200 punktów (udział 100%) „Encultured minds, not error reduction minds” w „Behavioral and Brain Sciences”.

więcej informacji

zdjęcie

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Drodzy Studenci, pomimo wszelkich problemów związanych z sytuacją pandemiczną na naszej uczelni rozpoczęto dodatkową rekrutację na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji

Archiwum