Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7
zdjęcie

Zapraszamy na studia!

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia) oraz kognitywistykę (studia I i II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie dla międzywydziałowego zespołu badawczego

Międzywydziałowy zespół badawczy "Percepcja treści pochodzących z big social data inwestorów indywidualnych", którego liderem został dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, otrzymało wyróżnienie w konkursie Inter Disciplinas Excellentia IDUB.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nasza reprezentacja we władzach centralnych Polskiego Towarzystwa Informatycznego

27 czerwca 2020 r. odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Informatycznego - największego towarzystwa naukowego w Polsce.

 

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r. Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020.

 

więcej informacji

zdjęcie

Egzaminy w sesji letniej

Zgodnie ze znowelizowaną organizacją roku akademickiego zajęcia zdalne i sesja zdalna odbywa się w terminach przewidzianych wcześniej dla zwykłych zajęć. Zdalna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się zatem 23 czerwca i trwa do 6 lipca. Więcej informacji, w tym aktualny harmonogram zaliczeń końcowych i egzaminów, znajdują się na stronie wydziałowej.

więcej informacji

Archiwum