Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra

Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa powstała w 2019 roku w wyniku przeniesienia Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (istniejącej od 2007 roku) na Wydział Filozofii i Nauk Społecznych. W skład katedry wchodzi 9 pracowników (dwóch profesorów, pięciu doktorów habilitowanych i dwóch doktorów). Katedra na stałe współpracuje ze specjalistami z zakresu komunikacji wizerunkowej oraz dziennikarzami.

W Katedrze prowadzone są badania naukowe skupiające się na różnorodnych aspektach komunikacji społecznej i mediów, ze szczególnym uwzględnieniem: komunikowania masowego oraz politycznego, dziennikarstwa, komunikacji wizualnej, antropologii i socjologii kultury, polityki symbolicznej, wolności słowa i wolności mediów, krytycznych teorii mediów i komunikacji, mediatyzacji kultury i społeczeństwa.

Katedra od 2007 roku prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry związane są ich badaniami naukowymi. Z kolei współpracownicy katedry prowadzą kursy praktyczne z zakresu dziennikarstwa oraz komunikacji wizerunkowej. Pracownicy Katedry prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie.