Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra

Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych powstała w 2019 r. z połączenia Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej i Zakładu Wiedzy o Prasie. W Katedrze zatrudnionych jest sześciu pracowników: dwie osoby z tytułem profesora, dwie ze stopniem doktora habilitowanego i dwie ze stopniem doktora.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry dotyczą różnych aspektów funkcjonowania mediów drukowanych od czasów nowożytnych po XX stulecie: w tym produkcji, formy, ewolucji, dystrybucji, użytkowania książki, grafiki, druków ulotnych oraz prasy. Pracownicy Katedry badają również proces przenikania tradycyjnych mediów do środowiska cyfrowego (Internet, e-booki, periodyki internetowe) i zajmują się badaniem przejawów digitalizacji tradycyjnych mediów, zwłaszcza w sferze elektronicznych baz mediów drukowanych (książki, periodyki, grafika, akcydensy, oprawy książkowe).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry są powiązane z profilem prowadzonych badań naukowych. Są to zajęcia na kierunkach architektura informacji (studia licencjackie i magisterskie) i zarządzanie informacją i bibliologia (studia magisterskie). Pracownicy Katedry prowadzą także seminaria dyplomowe oraz magisterskie i opiekują się doktorantami (samodzielni pracownicy nauki).