Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Obszary badawcze

Dzieje książki i jej użytkowanie:

 • produkcja książki, jej dystrybucja i użytkowanie w czasach nowożytnych (księgarze-wydawcy, różne formy handlu książką, w tym aukcje, reklama księgarska, biblioteki prywatne, bibliofilstwo);
 • ewolucja książki jako medium (książka rękopiśmienna i drukowana w kręgu europejskim jako medium podlegające wieloaspektowym przemianom formy zewnętrznej (papier, pismo [odręczne i drukowane], ilustracja [iluminowana, graficzna, poligraficzna], oprawa, znaki własnościowe [ekslibrisy, superekslibrisy]);
 • introligatorstwo polskie czasów nowożytnych;
 • rynek książki w Polsce po 1945 r. (mechanizmy zmiany modelu rynku książki i upolitycznienia działalności wydawniczej, cenzura i jej przejawy, P.P. „Dom Książki”, serie wydawnicze i formy promocji książki w PRL).

Prasa:

 • prasa czasów Drugiej Rzeczypospolitej prasa konserwatywna, periodyki pomorskie ze szczególnym uwzględnieniem toruńskich, zagadnienia nadzoru i kontroli prasy);
 • prasa po 1945 r. czasopisma naukowe i popularnonaukowe, czasopisma historyczno-wojskowe, prasa drugoobiegowa, środowiska akademickie jako wydawcy prasy).

Sztuka jako forma komunikacji:

 • wielorakie dziedziny sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego (zwłaszcza bezpośrednio powiązane z medium książkowym) jako przekaźniki nowych idei religijnych, politycznych i społecznych.

Konteksty nowych mediów:

 • kolekcje cyfrowe dziedzictwa kulturowego Europy (dobór obiektów, użytkowanie i wykorzystywanie istniejących baz gromadzących zasoby dziedzictwa kulturowego);
 • instytucje książki (wydawca, księgarz, bibliotekarz wobec nowych wyzwań technologicznych i ich nowe kompetencje, współczesna oferta medialna nadawców i wydawców);
 • prasa (nowe formy prasy);
 • prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej;
 • etyka bibliotekarska- etyka informacyjna;
 • wolność słowa w sieci.