Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Działalność naukowo-badawcza

  • W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) – w tym dwa w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jednym z nich jest „Old and New Institutions in the Modern World – Changes and Challenges in a Multidisciplinary Perspective”. Z IBIK członkami tego interdyscyplinarnego zespołu, kierowanego przez dra hab. Arkadiusza Karwackiego zostali: dr Barbara Brodzińska-Mirowska, prof. dr hab. Ewa Głowacka i prof. dr hab. Marek Jeziński. Więcej informacji

  • Science Bridges – spotkania, które powołujemy po to, żeby przekroczyć istniejące ograniczenia formalne i mentalne podziału dyscyplin, żeby dyskutować o najnowszych trendach w nauce i technologii, omawiać problemy badawcze, pokazywać uzyskane wyniki i wspólnie poszukiwać rozwiązań. Więcej informacji