Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra

„[…] informacja – i cała pamięć informacyjna – wisi nad nami, prawie niewidoczna i niemal nienamacalna, niemniej straszliwie realna; amorficzna, widmowa; czai się gdzieś, a jednak nie skupia w żadnym konkretnym miejscu”

 

James Gleick, Informacja, bit, wszechświat, rewolucja, Kraków 2012, s. 366.

Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej UMK powstała w 2019 r. w wyniku połączenia Zakładu Informacji Naukowej oraz Zakładu Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii. Obecnie Katedrę tworzy 9 osób (jedna z tytułem profesora, trzy ze stopniem doktora habilitowanego oraz pięć ze stopniem doktora).

Zainteresowania naukowe Pracowników Katedry mieszczą się w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach i dotyczą szeroko rozumianego środowiska informacyjnego, użytkowników informacji oraz komunikacji naukowej. Podejmowane w Katedrze badania obejmują zarówno problemy w skali mikro, jak i makro. Łączy je podejście oparte o przyjmowany we współczesnej literaturze przedmiotu paradygmat, wymagający by obserwowane zjawiska informacyjne objaśniać w sposób holistyczny z wykorzystaniem różnorodności istniejących metod badawczych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez członków Katedry są bezpośrednio powiązane z profilem prowadzonych badań naukowych. Na studiach licencjackich i magisterskich są to zajęcia przede wszystkim dla studentów kierunków architektura informacji, medioznawstwo oraz zarządzanie informacją i bibliologia. Na studiach podyplomowych tematyka zajęć obejmuje treści z zakresu infobrokerstwa, zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Wszyscy członkowie Katedry prowadzą seminaria dyplomowe, a samodzielni pracownicy nauki – dodatkowo opiekują się magistrantami i doktorantami.