Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Obszary badawcze

Środowisko informacyjne:

 • architektura informacji (projektowanie serwisów Internetowych, interfejsów, user experience design, projektowanie graficzne, human-computer interaction, funkcjonalność i użyteczności systemów ICT, ocena ekspercka, heurystyczna, dostępność),
 • procesy, systemy i usługi informacyjne (przetwarzanie, przechowywanie, prezentacja informacji, infobrokerstwo, zarządzanie jakością w systemach informacyjnych, systemy wyszukiwania informacji -mechanizmy, strategie, narzędzia, usługi; Open Source, systemy e-learningowe),
 • jakość, dostępność i kierunki rozwoju zasobów cyfrowych (repozytoria, biblioteki cyfrowe, zasoby edukacyjne, zasoby kultury, bazy danych, e-usługi, e-learning),
 • sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe,
 • formy komunikacji sieciowej (media społecznościowe, usługi publiczne, przejawy i mechanizmy e-partycypacji, grywalizacja, postęp technologiczny a PR i kreowanie marki),
 • kierunku rozwoju sektora informacyjnego (automatyzacja działalności instytucji sektora kultury, rola instytucji informacyjnych w procesach komunikacji społecznej, kierunki rozwoju bibliotek, koncepcja zrównoważonego rozwoju).

 Użytkownicy informacji:

 • potrzeby informacyjne,
 • zachowania użytkowników (badania percepcji),
 • kompetencje informacyjne, cyfrowe i medialne,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
 • psychologia mediów i nowych technologii,
 • patologie związane z korzystaniem z informacji i mediów,
 • rola mediów i informacji w ekskluzji i inkluzji społecznej.

 Komunikacja naukowa:

 • metody badań naukowych (naukometria, webometria, bibliometria, informetria, socjometria),
 • wskaźniki naukometryczne (ewaluacja i standing czasopism naukowych, wskaźniki i indeksy oceny dorobku naukowego),
 • elektroniczny warsztat badacza (bazy danych, otwarte zasoby naukowe, indywidualna przestrzeń informacyjna naukowca, wizualizacja informacji i nauki, sztuczna inteligencja, naukowe platformy wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, Open Access, otwarte dane badawcze),
 • systemy nauki i edukacji (klasyfikacje nauk i dyscyplin, nowe kierunki kształcenia, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, finansowanie nauki),
 • komunikacja naukowa w naukach społecznych.

Więcej informacji