Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra

Katedra Kognitywistyki prowadzi jedną z najstarszych kognitywistyk w Polsce. Toruńska kognitywistyka powstała bowiem jako druga, zaraz po poznańskiej. Jednak to toruńscy badacze z szerokiego pola wielu różnych dyscyplin są pionierami jeśli chodzi o tworzenie środowiska kognitywistycznego. To tutaj w 1995 roku zostały zainicjowane Kolokwia Kognitywistyczne – cykliczne spotkania, na których przedstawiciele dyscyplin zajmujących się między innymi takimi zagadnieniami jak poznanie, umysł, przetwarzanie informacji przez mózgi, Sztuczna Inteligencja, Sieci Neuronowe, język i percepcja, wymieniali się poglądami i inicjowali wspólne przedsięwzięcia naukowe. Tu też w 2000 roku powstało Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i do dziś ma swoją siedzibę, a pracownicy Katedry pełnili i pełnią w nim wysokie funkcje.

Pracownicy Katedry Kognitywistyki zajmują się całym spektrum badawczym związanym z umysłem i poznaniem między innymi: humanizmem cyfrowym, modelami umysłu, reprezentacjami mentalnymi, samoświadomością, emocjami, poznaniem społecznym i kulturowym, neuronalnymi korelatami procesów poznawczych, uczeniem maszynowym czy neuroobrazowaniem. Prowadzą zajęcia w języku polski i angielskim (niekiedy również w języku niemieckim) z mindreadingu, metodologii i pracy empirycznej, konektomiki, zaawansowanej analizy danych , psychologii poznawczej, psychologii ewolucyjnej, filozofii umysłu, neuropsychologii i neuronauk oraz oferują bogatą paletę przedmiotów fakultatywnych, jak Consciousness from cognitive point of view, Przestrzeń wokół nas. Afordancje i komunikacja w przestrzeni peripersonalnej czy Umysł jako maszyna predykcyjna.

Katedra Kognitywisyki znajduje się w budynku Psychologii i Kognitywistyki (PIK) przy ul. Jurija Gagarina 39 w Toruniu.