Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Obszary badawcze

prof. dr hab. Urszula M. Żegleń

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • Filozofia nauki
 • Problemy badań interdyscyplinarnych (naukoznawstwo i kognitywistyka)
 • Rodzaje metod
 • Charakter wyjaśniania
 • Problemy redukcji, unifikacji, integracji
 • Problematyka filozoficzna w kognitywistyce
 • Problem treści i reprezentacji mentalnych
 • Zagadnienie reprezentacji wiedzy
 • Problem tożsamości osobowej
 • Etyka badań naukowych

 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • W ramach Emerging Field, UMK (Instytut Psychologii i Katedra Kognitywistyki), nazwa zespołu: Perception, Cognition & Language (PC&L) / Percepcja, Poznanie i Język, zostały wydzielone cztery grupy badawcze. Jednej z nich pt. RÓŻNICE KULTUROWE I ROZWÓJ POZNAWCZY, liderem jest prof. Arkadiusz Gut (Katedra Kognitywistyki):

 • Czytanie ze zrozumieniem w 2 bardzo różnych systemach piśmienniczych (polski vs. chiński) w odniesieniu do subprocesów poznawczo-językowych występujących w całym okresie życia.

 • Badania nad rozwojem i funkcją emocji oraz dziecięcych teorii umysłu (ToM) w perspektywie wyłaniana się specyficznie kulturowych i środowiskowych potocznych form zachowania i myślenia.

 • Kulturowe determinanty poznania społecznego: kulturowe uczenie się i adaptacje poznawcze. Studia narracyjne polskich misjonarzy w Ameryce Południowej w środowiskach międzykulturowych

dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • badanie reakcji emocjonalnych osób stykających się z usługami sztucznej inteligencji (AI)

 • testowanie zjawiska doliny niesamowitości w odniesieniu do robotów humanoidalnych pracujących w obecności człowieka

 • badanie poziomu lęku odbiorców usług realizowanych przez roboty humanoidalne skierowanych bezpośrednio na człowieka (przy zmiennej w postaci rodzajów prac AI)

 • stres w pracy u pracowników z sektora GLAM

 • treści poznawcze i zarządzanie emocjami w reakcji na zadania zawodowe pracowników z sektora GLAM

 • propozycja modelu radzenia sobie z dystresem w środowisku pracowniczym

dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • Zastosowanie logik niemonotonicznych w modelowaniu umysłu indywidualnego i społecznego – projekt w ramach Emerging Field Logic and Philosophy of Science

 • Zagadnienie reprezentacji mentalnych (obecnie w kontekście filozofii Kazimierza Twardowskiego i Romana Ingardena)

 • Samowiedza i samoświadomość jako efekt społecznego i ucieleśnionego poznania

 • Świadomość przedrefleksyjna jako podstawa kształtowania się samowiedzy

 • Problem intencjonalności w samoświadomości i uwadze

 • Element psychologiczny w pewności

 • Komunikacja społeczna z perspektywy kognitywistyki

dr Tomasz Komendziński

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • W ramach Emerging Field „Perception, Cognition, Language” (PeCoLa) smart home dla seniorów (we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej) oraz BCI dla badań i komunikacji (współpraca polsko-japońska); stanowisko diagnostyczne zaburzeń świadomości (projekt sprzętowy)

 • W ramach Laboratorium Neurokognitywnego (w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii) – nowe kompetencje i metody dla badań w zakresie zaburzeń świadomości oraz badania nad stymulacją elektryczną nerwu błędnego (UMK, UW, UJ)

 • Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii Covid-19 (badanie międzynarodowe -grupa polska -UMK, SWPS w Poznaniu; grupy z 22 krajów kierowane w Uniwersytecie w Coimbrze, Portugalia) ) i ogólnie problematyka współczucia i uważności (UMK, SWPS w Poznaniu)

 • Nowe kompetencje dla Społeczeństwa 5.0 oraz Sztuczna Inteligencja dla Dobra Społecznego czyli człowiek w centrum zrównoważonego rozwoju w zintegrowanej cyberprzestrzeni i przestrzeni realnej (projekt długofalowy, współpraca polsko-japońska, polsko-holenderska, polsko-włosko-amerykańska)

 • Komunikacja jako podzielanie, komunikacja w nauce

 • Interdyscyplinarność i integracja w nauce, m.in. w ramach stworzonego seminarium  Science Bridges

 • wizualizacja informacji i nauki w ramach grupy wizualizacjaiformacji.pl , a także we współpracy z Wydawnictwem Nowa Era.

dr Paweł Gładziejewski

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • W ramach Emerging Field „Perception, Cognition, Language” (PeCoLa) zadania dotyczące poznania i kodowania predykcyjnego

 • Filozofia nauki, w szczególności filozofia kognitywistyki

 • Modele wyjaśniania w naukach o poznaniu

 • Status eksplanacyjny reprezentacji mentalnych (reprezentacje jako modele wewnętrzne)

 • Status eksplanacyjny kodowania predykcyjnego i Zasady Minimalizacji Energii Swobodnej

 • Epistemologiczne konsekwencje kognitywistyki (w szczególności kodowania predykcyjnego)

 • Bayesowskie koncepcje percepcji a racjonalny wkład percepcji w poznanie

 • Bayesowskie modele rozwoju poznawczego a konstrukcja zdroworozsądkowej ontologii: racjonalna (?) etiologia „ja” narracyjnego, pojęcia przedmiotów fizycznych i pojęcia przyczynowości

 • Kognitywne podstawy intuicji filozoficznych (np. dotyczących tożsamości osobowej w czasie)

dr Daniel Żuromski

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • Społeczne reprezentacje, wnioskowania i samokontrola.
 • Społeczno-kulturowe źródła umysłu (samoregulacja, samoświadomość, racjonalność).
 • Społeczne źródła moralności i współpracy.
 • Jak symbol/język//komunikacja wpływa na poznanie i umysł?
 • Semiotyka kognitywna. Kognitywna rola znaku/języka.
 • Kultura jako wynik akumulacji i łączenia zasobów poznawczych.
 • Internalizacja: jak kultura i praktyki społeczne stają się umysłem?
 • Indywidualizm metodologiczny w kognitywistyce a Międzyosobowy Poziom Wyjaśniania

dr Adam Fedyniuk

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • Praca nad technologiami typu mHealth oraz badanie ich wpływu na funkcje poznawcze.

 • Aplikacja treningów poznania społecznego w szkoleniu personelu wojskowego. Rozpatrywane jest tutaj użycie technologii wirtualnej rzeczywistości i zbadanie zasięgu możliwej aplikacji rozwiązań tego typu w zróżnicowanych warunkach treningowych oraz teatrach działań wojennych.

 • Wpływ efektu proteusa w kontekście funkcji poznawczych – kontynuacja badań związanych z wirtualnymi awatarami i ich wpływem na postrzeganie fizycznych własności przedmiotów.

 • Modelowanie struktur relacyjnych w zakresie systemów poznawczych i szeroko ujętego ich funkcjonowania. (Inżynieria wiedzy oraz projektowanie ontologii społecznych)

dr Anna Karczmarczyk

Aktualne projekty badawcze i zainteresowania naukowe:

 • Rola czynników społecznych oraz czynników związanych z doświadczeniem ciała w procesie kształtowania się samoświadomości.

 • Znaczenie interakcji społecznych dla wczesnych rozwojowo form poznania społecznego.

 • Relacje między samoświadomością przedrefleksyjną a świadomością – badania dotyczące tzw. minimalnego Ja

 • Prowadzenie badań w podzespole „Cross-Culture and Cognitive Development” działającego w ramach Emerging Field: „Perception, Cognition & Language” (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)