Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1

Kogni_LAB

Pracownia Kognitywistyczna Kogni_LAB

Kogni_LAB jest projektem przestrzeni badawczej wykorzystującej najnowocześniejsze technologie w interdyscyplinarnych projektach angażujących przedstawicieli dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki. Dwa głównie kierunki to „Neurobiologia dla kognitywistyki” (wykorzystywanie nowoczesnych metod pomiaru i obrazowania aktywności poznawczej człowieka do tworzenia modeli i wzorców interakcji podmiot-środowisko) oraz „Informatyka dla kognitywistyki” (projektowanie środowisk wirtualnych, wizualizacja danych, tworzenie aplikacji mobilnych, zastosowanie rzeczywistości wirtualnej). Wykonujemy również badania dla przedstawicieli biznesu potrzebujących nowoczesnych rozwiązań i technologii. http://kognilab.umk.pl/