Institute of Information and Communication Research

Contactul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Research staff

dr Paweł Marzec
Assistant Professor
Department of Information Space Research, Institute of Information and Communication Research

room no: C.2.14, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 47 31
e-mail: marzec@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0300-2266

Office Hours:
Dyżury w semestrze letnim (2023/24) odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00 (pok. C.2.14, Collegium Humanisticum).
Dyżury prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.
Link do platformy MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a49759c871c24447daab2e1c51e7d56ca%
40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0e234bb1-fa78-4c59-b12f-21dd10d373d5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa
9-82d6-c7ec9cfca324

See profile in Research Portal