Institute of Information and Communication Research

Contactul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Research staff

dr inż. Michał Komorowski
Assistant

room no: 212, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 75
e-mail: mkomorowski@umk.pl
www: https://scholar.google.com/citations?user=vdusSBYAAAAJ


Interest:
Signal processing, neuroinformatics.

Office Hours:
TIME:
- not yet scheduled

PLACE:
- Room A.3.28 Interdisciplinary Center for Modern Interdyscyplinary Technologies (ICNT), Address: Wileńska 4.
- After entering the second floor, go to the right and ring the bell at the end of the corridor.

It is best to announce your visit a day in advance by emailing mkomorowski@umk.pl

---

CZAS:
- jeszcze nie ustalone

MIEJSCE:
- Sala A.3.28 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ul. Wileńska 4)
- Po wejściu na drugie piętro, proszę iść w prawo i na końcu korytarza zadzwonić dzwonkiem.

Najlepiej zapowiedzieć wizytę dzień wcześniej z wyprzedzeniem pisząc na maila mkomorowski@umk.plSee profile in Research Portal