Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Certyfikat w naszych rękach

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Certyfikat "doskonałego kierunku" dla kognitywistyki prowadzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odebrała prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektorka ds. studenckich.

więcej informacji

Honorowe wyróżnienie

Prof. dr hab. Urszula Żegleń, emerytowana pracowniczka Katedry Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komuniacji UMK, została mianowana honorową członkinią Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencję 2023-2026. Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk jest jednym z trzech komitetów problemowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W składzie Komitetu jest czworo reprezentantów UMK: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (wiceprzewodniczący Komitetu), prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK oraz dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK. 

więcej informacji

Nowa publikacja o społecznych i technologicznych wyzwaniach współczesnych bibliotek

Ukazała się publikacja zatytułowana “Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK. W artykułach zamieszczonych w tej publikacji autorzy omawiają różne aspekty, związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem bibliotek. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości udostępniania zasobów i unowocześnienia usług bibliotecznych, ale wymagają także przeprofilowania zadań i obowiązków, a także wypracowania efektywnych metod nabywania nowych umiejętności, dywersyfikacji systemu pracy czy zmian sposobów motywowania pracowników. Świadczą o tym różne formy aktywności bibliotek opisane w niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

więcej informacji

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla prof. Arkadiusza Wagnera

Dnia 22 maja 2024 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której dr. hab. Arkadiuszowi Wagnerowi, prof. UMK z naszego instytutu wręczono odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Bartłomieja Sienkiewicza. Odznaka ta przyznana została na wniosek polskiego środowiska bibliofilskiego w uznaniu szczególnego zaangażowania prof. Wagnera w obronę tzw. Kodeksu Korwina przed bezprawnym podarowaniem przez rząd Mateusza Morawieckiego Viktorowi Orbánowi.

Zapraszamy na IV-tą konferencję tegumentologiczną!

W dniach 13-14 grudnia 2024 r. Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych w naszym Instytucie wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Archiwum Państwowym w Toruniu i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu organizuje IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. „Gotyk w Polsce i Europie”

więcej informacji

Nasi pracownicy z MIKROgrantem

Z przyjemnością informujemy, że dr Przemysław Krysiński oraz dr Natalia Pamuła zostali wyróżnieni w IV edycji Konkursu MIKRO-Grants ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Naukowcy otrzymali jednorazowe wsparcie na publikację wyników badań realizowanych wspólnie z Dott.ssą Giulią Conti (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Università di Parma) w ramach projektu pn. „How to be safe on the Internet? Information competences of social sciences students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and Università di Parma”.

Archiwum