Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zapraszamy na konferencję

Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa UMK zaprasza na konferencję online "Z Tytusem przez wszechzbytki. Konteksty, tropy i motywy w twórczości komiksowej Henryka J. Chmielewskiego", która odbędzie się 20-21 stycznia 2022 r. 22 stycznia 2021 roku zmarł Henryk J. Chmielewski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nietuzinkowych polskiej sceny komiksowej. Grafik, rysownik, twórca ilustracji książkowych oraz serii komiksowych, a w tym od lat 50. XX wieku o przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka. Były to komiksy odznaczające się nie tylko oryginalnością formy, lecz także ujęciem tematów i sensów, jakie się w nich pojawiały. Zbliżająca się pierwsza rocznica śmierci Papcia Chmiela jest dobrą okazją do przeprowadzenia kompleksowej dyskusji nad obecnością jego twórczości w polskiej kulturze popularnej, a także wielowątkowości poruszanych przez niego tematów.

więcej informacji

Pandemia a reakcje inwestorów

Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki WFiNS oraz mgr Joanna Michalak z Katedry Ekonomii WNEiZ wydali książkę Pandemia a reakcje inwestorów, w której opisują postawy i emocje ludzi w obliczu pandemii COVID-19 w jej najwcześniejszym okresie. Dzięki poszukiwaniom podjętym w optyce big data ukazują najczęstsze reakcje na sytuację niepewności. Badania skoncentrowali na grupach inwestorów giełdowych, jednak wnioski z nich przekładają się na interpretacje ogólnych postaw człowieka na nieznane.

WFINS na zajęciach zdalnych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 9 stycznia 2022 r. dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną w okresie od 11 do 30 stycznia 2022 r.

więcej informacji

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego TSB. Toruńskie Studia Bibliologiczne to czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.

więcej informacji

Nowa publikacja o mapach nauki

Ukazała się książka "Mapy nauki. Badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach" autorstwa dr hab. Veslavy Osińskiej, prof. UMK, pracownika naszego instytutu, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książka, operując przykładami, odsłania fenomen map nauki oraz wprowadza w szczegóły warsztatu związanego z przetwarzaniem i wizualizacją danych. To pole badań przyciąga specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, stawiających pytania dotyczące rozwoju i historii, a także filozofii i socjologii nauki w szerokim sensie. Żeby ukazać meritum map nauki, autorka na jednej z pierwszych stron książki przytacza trzy cytaty znanych ludzi mówiące o znaczeniu tego narzędzia. Po pierwsze, jak każda mapa tworzą one powiązania pomiędzy „odmiennymi ideami, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia”. Po drugie, mapa nauki pomaga w odkrywaniu nowej wiedzy o danym zjawisku lub procesie. Po trzecie, wizualizacje wielkoskalowych danych (opisujących naukę) mogą być odbierane jako wytwór artystyczny.

więcej informacji

Archiwum