Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Mistrzyni szachów uhonorowana

Inauguracja nowego roku akademickiego była okazją do uhonorowania największych sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych osiągniętych przez osoby studiujące na UMK oraz uczące się w ULO. Tytuł "Najlepszego Studenta-Sportowca UMK" w roku akademickim 2021/2022 otrzymała Alicja Barbara Śliwicka, studentka III roku architektury informacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. Dyscypliną, którą uprawia laureatka, są szachy. Alicja Śliwicka od 2011 r. jest mistrzynią FIDE (szachowy tytuł nadawany przez Polską Federację Szachową), oraz mistrzynią międzynarodową. Po rozpoczęciu studiów na UMK wielokrotnie sięgała po tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski, a także Akademickiej Mistrzyni Europy i Świata.

więcej informacji

Zmiany we władzach Instytutu

Z dniem 1 września zachodzą ważne zmiany w strukturze zarządzania Instytutu Badań Informacji i Komunikacji, funkcję dyrektora obejmuje prof. dr hab. Marek Jeziński. Nowemu dyrektorowi życzymy sukcesów w nadchodzącej kadencji! Prof. Ewie Głowackiej, sprawującej tę funkcję w ostatnich latach dziękujemy za zaangażowanie w organizację pracy Instytutu i profesjonalizm w działaniu na rzecz jego rozwoju.

 

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników naszego Instytutu

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie. W gronie nagrodzonych znaleźli się także pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Ewa Głowacka, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, prof. UMK Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK Wiesława Osińska, prof. UMK Arkadiusz Gut, dr inż. Mariusz Jarocki oraz dr Przemysław Krysiński.

 

więcej informacji

Archiwum