Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Honorowe wyróżnienie

Prof. dr hab. Urszula Żegleń, emerytowana pracowniczka Katedry Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komuniacji UMK, została mianowana honorową członkinią Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencję 2023-2026. Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk jest jednym z trzech komitetów problemowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W składzie Komitetu jest czworo reprezentantów UMK: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (wiceprzewodniczący Komitetu), prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK oraz dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK. 

więcej informacji

Nowa publikacja o społecznych i technologicznych wyzwaniach współczesnych bibliotek

Ukazała się publikacja zatytułowana “Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK. W artykułach zamieszczonych w tej publikacji autorzy omawiają różne aspekty, związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem bibliotek. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości udostępniania zasobów i unowocześnienia usług bibliotecznych, ale wymagają także przeprofilowania zadań i obowiązków, a także wypracowania efektywnych metod nabywania nowych umiejętności, dywersyfikacji systemu pracy czy zmian sposobów motywowania pracowników. Świadczą o tym różne formy aktywności bibliotek opisane w niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

więcej informacji

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla prof. Arkadiusza Wagnera

Dnia 22 maja 2024 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której dr. hab. Arkadiuszowi Wagnerowi, prof. UMK z naszego instytutu wręczono odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Bartłomieja Sienkiewicza. Odznaka ta przyznana została na wniosek polskiego środowiska bibliofilskiego w uznaniu szczególnego zaangażowania prof. Wagnera w obronę tzw. Kodeksu Korwina przed bezprawnym podarowaniem przez rząd Mateusza Morawieckiego Viktorowi Orbánowi.

Zapraszamy na IV-tą konferencję tegumentologiczną!

W dniach 13-14 grudnia 2024 r. Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych w naszym Instytucie wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Archiwum Państwowym w Toruniu i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu organizuje IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. „Gotyk w Polsce i Europie”

więcej informacji

Nasi pracownicy z MIKROgrantem

Z przyjemnością informujemy, że dr Przemysław Krysiński oraz dr Natalia Pamuła zostali wyróżnieni w IV edycji Konkursu MIKRO-Grants ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Naukowcy otrzymali jednorazowe wsparcie na publikację wyników badań realizowanych wspólnie z Dott.ssą Giulią Conti (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Università di Parma) w ramach projektu pn. „How to be safe on the Internet? Information competences of social sciences students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and Università di Parma”.

Archiwum