Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Uśmiech dla przyjaciół z Ukrainy

Zajęcia ruchowe, artystyczne, zabawy z grami planszowymi, a nawet szermierka  – to aktywności, które od połowy kwietnia organizują dla dzieci z Ukrainy pracownicy i doktoranci Katedry Kognitywistyki i Instytutu Psychologii oraz studenci kognitywistyki i Cognitive Science z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Akcja "Uśmiech dla Przyjaciół" została zainicjowana pod koniec marca, kiedy to we wsi Ostrowąs pod Aleksandrowem Kujawskim schronienie w wyremontowanym przez lokalną społeczność Domu Pielgrzyma znalazło 7 kobiet i 17 dzieci zmuszonych do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny.

 

więcej informacji

Nowa książka dr Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej

Ukazała się książka "Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna", której współautorką jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska pracowniczka naszego instytutu. Publikacja została wydana poprzez Wydawnictwo Sejmowe. Problematyka poruszona w publikacji jest próbą połączenia ustaleń teoretycznych z analizą stanu faktycznego występującego w polskich partiach politycznych. Książka jest z jednej strony opracowaniem teoriopoznawczym, osadzonym w przeglądzie literatury krajowej i zagranicznej, z drugiej zaś – przedstawia realia funkcjonowania partii w Polsce. Wartość dodaną stanowi wykorzystanie materiału empirycznego pochodzącego z badań przeprowadzonych wśród parlamentarzystów, członków partii oraz partyjnej administracji. Monografia kierowana jest do osób zainteresowanych omawianą tematyką zarówno w kręgach akademickich, jak i naukowych oraz uczestniczących w życiu publicznym. Ustalenia badawcze mogą być wykorzystane w dydaktyce politologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, a aspekty dotyczące budowy zaufania zaciekawić polityków różnych szczebli, a także kandydatów w wyborach.

więcej informacji

Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii Covid-19

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia pod redakcją prof. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej pt.: "Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii Covid-19". Na jej łamach znalazły się m.in. artykuły autorstwa dr Natalii Pamuły-Cieślak i dra Mariusza Jarockiego - pracowników naszego instytutu. Publikacja zawiera 13 artykułów, których autorami są dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze oraz pracownicy naukowi, których zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań nowoczesnych technologii w bibliotekach. 

więcej informacji

Staże studenckie

Ogłaszamy II nabór na staże studenckie dla studentów II i III roku medioznawstwa i kognitywistyki (S1) oraz dla I i II roku kognitywistyki (S2) w ramach III edycji (rok 2022) projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

więcej informacji

Archiwum