Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Zapraszamy na IV-tą konferencję tegumentologiczną!

W dniach 13-14 grudnia 2024 r. Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych w naszym Instytucie wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Archiwum Państwowym w Toruniu i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu organizuje IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. „Gotyk w Polsce i Europie”

więcej informacji

Medale naszej studentki!

Dwa medale - złoty i brązowy - przywiozła ze sobą Alicja Śliwicka z rozgrywek szachowych w Entebbe w Ugandzie. Studentka architektury informacji reprezentowała Polskę w Akademickich Mistrzostwach Świata w sportach umysłowych w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych. Gratulujemy!

więcej informacji

Nagrody Rektora dla kadry naukowej

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podczas uroczystości, która odbyła się 1 lipca 2024 r. w Auli UMK, przyznał pracownikom naukowym nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego instytutu: dr Tomasz Komendziński (nagroda zespołowa I stopnia), dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK i dr Przemysław Krysiński (wyróżnienie zespołowe), dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (wyróżnienie zespołowe), dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia naukowe oraz nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne), prof. Marek Jeziński, dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK; dr Anna Karczmarczyk, dr Daniel Żuromski, dr Tomasz Komendziński (nagroda zespołowa III stopnia), prof. Marek Szulakiewicz (całokształt osiągnięć). Gratulacje dla nagrodzonych!

więcej informacji

Certyfikat w naszych rękach

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Certyfikat "doskonałego kierunku" dla kognitywistyki prowadzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odebrała prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektorka ds. studenckich.

więcej informacji

Nowa publikacja o społecznych i technologicznych wyzwaniach współczesnych bibliotek

Ukazała się publikacja zatytułowana “Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK. W artykułach zamieszczonych w tej publikacji autorzy omawiają różne aspekty, związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem bibliotek. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości udostępniania zasobów i unowocześnienia usług bibliotecznych, ale wymagają także przeprofilowania zadań i obowiązków, a także wypracowania efektywnych metod nabywania nowych umiejętności, dywersyfikacji systemu pracy czy zmian sposobów motywowania pracowników. Świadczą o tym różne formy aktywności bibliotek opisane w niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

więcej informacji

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla prof. Arkadiusza Wagnera

Dnia 22 maja 2024 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której dr. hab. Arkadiuszowi Wagnerowi, prof. UMK z naszego instytutu wręczono odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Bartłomieja Sienkiewicza. Odznaka ta przyznana została na wniosek polskiego środowiska bibliofilskiego w uznaniu szczególnego zaangażowania prof. Wagnera w obronę tzw. Kodeksu Korwina przed bezprawnym podarowaniem przez rząd Mateusza Morawieckiego Viktorowi Orbánowi.

Archiwum