Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Konferencja „Nie tylko »Świat Młodych«. Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL”

Nasz Instytut wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu rozpoczął przygotowania do Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nie tylko »Świat Młodych«. Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL”. Impreza odbędzie się w budynku WFiNS UMK oraz w Książnicy w dniach 14 – 15 marca 2024 r. Zapraszamy na nią szerokie kręgi prasoznawców, dziennikarzy, kulturoznawców, historyków oraz badaczy i miłośników komiksu, jak również wszelkie osoby zainteresowane dorobkiem prasy dla dzieci i młodzieży w kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej. Planowanej imprezie towarzyszyć będzie wystawa prasy dziecięcej i młodzieżowej PRL ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, a także rozmaitych – w tym mających dziś status kultowych – przedmiotów użytkowych z tego okresu. 

więcej informacji

Nowa książka dr Weroniki Kortas

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka dr Weroniki Kortas, pt. "Miejsca czytelnicze na Facebooku. Perspektywa użytkowników". Badania opisywane w niniejszej książce odróżnia od tych omówionych w literaturze ustawienie w centrum użytkownika, a nie instytucji. Dokonując oceny stopnia użyteczności „książkowych” stron na Facebooku, sprawdzono stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz to, czy dana strona została zorganizowana przez właściciela tak, by użytkownik mógł z niej korzystać w sposób efektywny i zadowalający. Łącząc ze sobą różne metody badań (traingulacja), starano się zdobyć takie dane, które umożliwią spojrzenie na potrzeby użytkownika z różnych perspektyw.

więcej informacji

Naukowiec przyszłości

Dr Tomasz Komendziński z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych dostał nagrodę Naukowiec Przyszłości. Wyróżnienie stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

więcej informacji

Nie tylko nauka i dydaktyka…

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się publikacja pt. O konserwacji rzemiosł rozmaitych z kolekcji rodziny Wagnerów pod redakcją Pauli Śwituszak, Agaty Ogińskiej oraz dr. Andrzeja Podgórskiego z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Książka powstała we współpracy z prof. Arkadiuszem Wagnerem – autorem zamieszczonego w niej eseju pt. Kolekcjonerstwo a rodzina. Rzecz o unikaniu konfliktu. Publikację zadedykowano pamięci dr hab. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk, przez wiele lat kierującej Pracownią Konserwacji Zabytków Metalowych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Ten nietypowy rodzaj katalogu powystawowego jest owocem pracy wielu autorów: konserwatorów, naukowców, przyjaciół zmarłej badaczki. W sposób syntetyczny prezentuje informacje na temat wybranych dziedzin rzemiosła artystycznego, równocześnie odsłaniając tajniki związanego z nimi warsztatu konserwatorskiego.

więcej informacji

Współpraca z Università per Stranieri di Perugia

W dn. 10-13 października br. dr Przemysław Krysiński i dr Natalia Pamuła realizowali we Włoszech stypendium w ramach programu Erasmus+ obejmujące przeprowadzenie zajęć pt. „The role of libraries in shaping the potential of a smart city and building social capital” oraz „Library on Instagram as an example of promotional activities carried out in the digital space”. Wykłady były adresowane do studentek i studentów Università per Stranieri di Perugia. Opiekunką stażu była Prof. Federica Guazzini z Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali.

Archiwum