Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

W dniach 22-24 września 2022 r. odbędzie się VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej i Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem przewodnim są zmiany w komunikacji i mediach w erze „czwartej rewolucji przemysłowej” (Luciano Floridi, 2014). Współcześni badacze komunikacji i mediów, w tym m.in. Nick Couldry, Ulises A. Mejias (2019), Lev Manovich (2020), Thomas Poell (2021) czy Slavko Splichal (2022) zwracają uwagę na postępujący rozwój technologii informacyjnych, algorytmów i danych, które wykraczają poza teorie i perspektywy badawcze typowe dla rewolucji cyfrowej.

więcej informacji

Konferencja "Z Tytusem przez wszechzbytki"

Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa UMK zorganizowała konferencję online "Z Tytusem przez wszechzbytki. Konteksty, tropy i motywy w twórczości komiksowej Henryka J. Chmielewskiego", która odbyła się 20-21 stycznia 2022 r. 22 stycznia 2021 roku zmarł Henryk J. Chmielewski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nietuzinkowych polskiej sceny komiksowej. Grafik, rysownik, twórca ilustracji książkowych oraz serii komiksowych, a w tym od lat 50. XX wieku o przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka. Były to komiksy odznaczające się nie tylko oryginalnością formy, lecz także ujęciem tematów i sensów, jakie się w nich pojawiały. Zbliżająca się pierwsza rocznica śmierci Papcia Chmiela jest dobrą okazją do przeprowadzenia kompleksowej dyskusji nad obecnością jego twórczości w polskiej kulturze popularnej, a także wielowątkowości poruszanych przez niego tematów.

więcej informacji

Pandemia a reakcje inwestorów

Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki WFiNS oraz mgr Joanna Michalak z Katedry Ekonomii WNEiZ wydali książkę Pandemia a reakcje inwestorów, w której opisują postawy i emocje ludzi w obliczu pandemii COVID-19 w jej najwcześniejszym okresie. Dzięki poszukiwaniom podjętym w optyce big data ukazują najczęstsze reakcje na sytuację niepewności. Badania skoncentrowali na grupach inwestorów giełdowych, jednak wnioski z nich przekładają się na interpretacje ogólnych postaw człowieka na nieznane.

WFINS na zajęciach zdalnych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 9 stycznia 2022 r. dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną w okresie od 11 do 30 stycznia 2022 r.

więcej informacji

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego TSB. Toruńskie Studia Bibliologiczne to czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.

więcej informacji

Archiwum