Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Spotkania dla studentów I roku

Informujemy, że wszystkie spotkania organizacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/23 odbędą się 4.10 br. według następującego harmonogramu: architektura informacji (I stopień) - godz. 11.00 (sala AB.0.09, Collegium Humanisticum), architektura informacji (II stopień) - godz. 11.30 (sala AB.1.07, Collegium Humanisticum), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień) - godz. 10.00 (sala I, Fosa Staromiejska 1a), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień) - godz. 11.00 (sala I, Fosa Staromiejska 1a), kognitywistyka - godz. 11.00 (Gagarina 39). Przypominamy, że ze względu na inaugurację wydziałową i spotkania organizacyjne, w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

 

więcej informacji

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Zmiany we władzach Instytutu

Z dniem 1 września zachodzą ważne zmiany w strukturze zarządzania Instytutu Badań Informacji i Komunikacji, funkcję dyrektora obejmuje prof. dr hab. Marek Jeziński. Nowemu dyrektorowi życzymy sukcesów w nadchodzącej kadencji! Prof. Ewie Głowackiej, sprawującej tę funkcję w ostatnich latach dziękujemy za zaangażowanie w organizację pracy Instytutu i profesjonalizm w działaniu na rzecz jego rozwoju.

 

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników naszego Instytutu

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie. W gronie nagrodzonych znaleźli się także pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Ewa Głowacka, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, prof. UMK Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK Wiesława Osińska, prof. UMK Arkadiusz Gut, dr inż. Mariusz Jarocki oraz dr Przemysław Krysiński.

 

więcej informacji

Poradnia Weryfikacji Informacji

W podsumowaniu działań ostatniego roku akademickiego warto wspomnieć, że z inicjatywy dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy i członków Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji SPEKTRUM powstała w ramach konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Poradnia Weryfikacji InformacjiI. Celem działania Poradni Weryfikacji Informacji jest przekazywanie wiedzy w zakresie sprawdzania wiarygodności informacji, przeciwdziałania dezinformacji i szerzeniu się fake newsów oraz wspieranie zainteresowanych w procesie nabywania umiejętności i kompetencji z tym związanych.

 

więcej informacji

Archiwum