Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Zapraszamy na studia

Wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności i kompetencji ułatwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów i nowoczesnych technologii serdecznie zapraszamy na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji: architekturę informacji (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia I i II stopnia), kognitywistykę (studia I i II stopnia) oraz Cognitive Science (studia II stopnia). Kierunki te są odpowiedzią na technologiczne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Adresowane są do osób, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, poznać różnorodne konteksty funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz biegle posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi.

więcej informacji

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników naszego Instytutu

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie. W gronie nagrodzonych znaleźli się także pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Ewa Głowacka, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, prof. UMK Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK Wiesława Osińska, prof. UMK Arkadiusz Gut, dr inż. Mariusz Jarocki oraz dr Przemysław Krysiński.

 

więcej informacji

Poradnia Weryfikacji Informacji

W podsumowaniu działań ostatniego roku akademickiego warto wspomnieć, że z inicjatywy dr Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy i członków Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji SPEKTRUM powstała w ramach konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Poradnia Weryfikacji InformacjiI. Celem działania Poradni Weryfikacji Informacji jest przekazywanie wiedzy w zakresie sprawdzania wiarygodności informacji, przeciwdziałania dezinformacji i szerzeniu się fake newsów oraz wspieranie zainteresowanych w procesie nabywania umiejętności i kompetencji z tym związanych.

 

więcej informacji

Uśmiech dla przyjaciół z Ukrainy

Zajęcia ruchowe, artystyczne, zabawy z grami planszowymi, a nawet szermierka  – to aktywności, które od połowy kwietnia organizują dla dzieci z Ukrainy pracownicy i doktoranci Katedry Kognitywistyki i Instytutu Psychologii oraz studenci kognitywistyki i Cognitive Science z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Akcja "Uśmiech dla Przyjaciół" została zainicjowana pod koniec marca, kiedy to we wsi Ostrowąs pod Aleksandrowem Kujawskim schronienie w wyremontowanym przez lokalną społeczność Domu Pielgrzyma znalazło 7 kobiet i 17 dzieci zmuszonych do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny.

 

więcej informacji

Nowa książka dr Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej

Ukazała się książka "Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna", której współautorką jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska pracowniczka naszego instytutu. Publikacja została wydana poprzez Wydawnictwo Sejmowe. Problematyka poruszona w publikacji jest próbą połączenia ustaleń teoretycznych z analizą stanu faktycznego występującego w polskich partiach politycznych. Książka jest z jednej strony opracowaniem teoriopoznawczym, osadzonym w przeglądzie literatury krajowej i zagranicznej, z drugiej zaś – przedstawia realia funkcjonowania partii w Polsce. Wartość dodaną stanowi wykorzystanie materiału empirycznego pochodzącego z badań przeprowadzonych wśród parlamentarzystów, członków partii oraz partyjnej administracji. Monografia kierowana jest do osób zainteresowanych omawianą tematyką zarówno w kręgach akademickich, jak i naukowych oraz uczestniczących w życiu publicznym. Ustalenia badawcze mogą być wykorzystane w dydaktyce politologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, a aspekty dotyczące budowy zaufania zaciekawić polityków różnych szczebli, a także kandydatów w wyborach.

więcej informacji

Archiwum