Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Konferencja „Nie tylko »Świat Młodych«. Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL”

Nasz Instytut wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu rozpoczął przygotowania do Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nie tylko »Świat Młodych«. Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL”. Impreza odbędzie się w budynku WFiNS UMK oraz w Książnicy w dniach 14 – 15 marca 2024 r. Zapraszamy na nią szerokie kręgi prasoznawców, dziennikarzy, kulturoznawców, historyków oraz badaczy i miłośników komiksu, jak również wszelkie osoby zainteresowane dorobkiem prasy dla dzieci i młodzieży w kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej. Planowanej imprezie towarzyszyć będzie wystawa prasy dziecięcej i młodzieżowej PRL ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, a także rozmaitych – w tym mających dziś status kultowych – przedmiotów użytkowych z tego okresu. 

więcej informacji

Profesor Marek Jeziński w Komitecie Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marek Jeziński, dyrektor naszego Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK został wybrany do Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach przy Polskiej Akademii Nauk. Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze. 

Serdecznie Gratulujemy!

więcej informacji

Nowa książka dr Weroniki Kortas

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka dr Weroniki Kortas, pt. "Miejsca czytelnicze na Facebooku. Perspektywa użytkowników". Badania opisywane w niniejszej książce odróżnia od tych omówionych w literaturze ustawienie w centrum użytkownika, a nie instytucji. Dokonując oceny stopnia użyteczności „książkowych” stron na Facebooku, sprawdzono stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz to, czy dana strona została zorganizowana przez właściciela tak, by użytkownik mógł z niej korzystać w sposób efektywny i zadowalający. Łącząc ze sobą różne metody badań (traingulacja), starano się zdobyć takie dane, które umożliwią spojrzenie na potrzeby użytkownika z różnych perspektyw.

więcej informacji

Naukowiec przyszłości

Dr Tomasz Komendziński z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych dostał nagrodę Naukowiec Przyszłości. Wyróżnienie stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

więcej informacji

Nie tylko nauka i dydaktyka…

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się publikacja pt. O konserwacji rzemiosł rozmaitych z kolekcji rodziny Wagnerów pod redakcją Pauli Śwituszak, Agaty Ogińskiej oraz dr. Andrzeja Podgórskiego z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Książka powstała we współpracy z prof. Arkadiuszem Wagnerem – autorem zamieszczonego w niej eseju pt. Kolekcjonerstwo a rodzina. Rzecz o unikaniu konfliktu. Publikację zadedykowano pamięci dr hab. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk, przez wiele lat kierującej Pracownią Konserwacji Zabytków Metalowych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Ten nietypowy rodzaj katalogu powystawowego jest owocem pracy wielu autorów: konserwatorów, naukowców, przyjaciół zmarłej badaczki. W sposób syntetyczny prezentuje informacje na temat wybranych dziedzin rzemiosła artystycznego, równocześnie odsłaniając tajniki związanego z nimi warsztatu konserwatorskiego.

więcej informacji

Współpraca z Università per Stranieri di Perugia

W dn. 10-13 października br. dr Przemysław Krysiński i dr Natalia Pamuła realizowali we Włoszech stypendium w ramach programu Erasmus+ obejmujące przeprowadzenie zajęć pt. „The role of libraries in shaping the potential of a smart city and building social capital” oraz „Library on Instagram as an example of promotional activities carried out in the digital space”. Wykłady były adresowane do studentek i studentów Università per Stranieri di Perugia. Opiekunką stażu była Prof. Federica Guazzini z Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali.

Archiwum