Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Rada Dyscypliny Naukowej

nauki o komunikacji społecznej i mediach (kadencja 2019-2024)

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Jeziński

Dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
Prof. dr hab. Ewa Głowacka
Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK
Dr inż. Mariusz Jarocki
Dr Tomasz Komendziński
Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK
Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
Dr Przemysław Krysiński
Dr hab. Iwona Massaka, prof. UMK
Dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK
Dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK
Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
Dr Piotr Rudera
mgr Paulina Sajna-Kosobucka
Dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
Dr hab. Wiesław Wacławczyk, prof. UMK
Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK
Dr Łukasz Wojtkowski