Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Rada Dyscypliny Naukowej

nauki o komunikacji społecznej i mediach (kadencja 2019-2024)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Głowacka

Dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK
Prof. dr hab. Jacek Gzella
Prof. dr hab. Iwona Imańska
Dr inż. Mariusz Jarocki
Prof. dr hab. Marek Jeziński
Dr Tomasz Komendziński
Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK
Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK
Dr Przemysław Krysiński
Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK
Dr hab. Iwona Massaka, prof. UMK
Dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK
Mgr Agata Olkowska
Dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK
Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
Dr Piotr Rudera
Dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
Dr hab. Wiesław Wacławczyk, prof. UMK
Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK
Dr Łukasz Wojtkowski