Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Koła naukowe

Koło skupiające studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie projektowania serwisów internetowych, wykorzystania mediów społecznościowych w różnych obszarach działalności (nauka, kultura, edukacja, PR) oraz tworzenia nowoczesnych form przekazu informacji. Organizacja prowadzi działalność w trzech obszarach: popularyzatorskim (promowanie kierunku architektura informacji wśród obecnych i przyszłych studentów), badawczym (udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, seminariach, odczytach i warsztatach; spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu) oraz organizacyjnym (zajęcia dla najmłodszych, pokazy, spotkania). Członkowie koła aktywnie działają w mediach społecznościowych oraz prowadzą własny podcast „My i Technologie”, w którym rozmawiają o roli postępu we współczesnym świecie, znaczeniu innowacyjnych rozwiązań i zmianach, które są wynikiem wdrażania nowych technologii w różnych obszarach życia. Opiekunem koła jest dr Przemysław Krysiński.


Studenckie Koło Naukowe Klub Dziennikarza powstało w 2008 roku. Misją Klubu Dziennikarza jest kształcenie przyszłych dziennikarzy poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi mediów, uznanymi i doświadczonymi praktykami. Celem Klubu jest organizacja cyklicznych spotkań z cenionymi dziennikarzami (np. Beata Tadla, Piotr Witwicki), ale też innowatorami społecznymi (np. Tomasz Kozakiewicz). Ponadto studenci uczestniczą w zwiedzaniu redakcji (np. Program III PR). Spotkania mają rozwijać indywidualne pasje studentów oraz lepiej, pełniej przygotować do przyszłej pracy dziennikarza. Studenci organizują takie imprezy, jak Bal Dziennikarza na Trawie, akcję Pozytywnie Informujący Tramwaj, czy biorą udział w plebiscycie MediaTory przyznającym studenckie nagrody polskim dziennikarzom. Opiekunem koła jest dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK.


Toruńskie Koło Kognitywistyczne powstało, by jego członkowie mogli dzielić się swoimi zainteresowaniami, pogłębiać je i wzajemnie inspirować. Na spotkaniach koła prezentujemy własne referaty związane z interesującymi nas zagadnieniami i dyskutujemy na ich temat. Organizujemy również wspólne wyjazdy na konferencje związane z tematyką kognitywistyczną oraz chętnie zapraszamy wykładowców z innych uniwersytetów na gościnne wykłady. W przyszłości chcielibyśmy realizować własne projekty badawcze związane z obranymi przez nas specjalizacjami oraz nawiązywać współpracę zarówno z kołami naukowymi z całej Polski, jak i z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką. Opiekunem koło jest dr Tomasz Komendziński.


Koło naukowe skupiające studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z public relations i zarządzaniem komunikacją. Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę w zakresie komunikacji społecznej, śledzą trendy w komunikacji, organizują eventy i kampanie promocyjne oraz informacyjne. Dzięki zaangażowaniu w kreatywne projekty zdobywają doświadczenie i rozwijają kompetencje miękkie związane m.in. z zarządzaniem projektami i pracą zespołową. Opiekunem koła jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska. Opiekunem koła jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska.


Koło naukowe, które powołane zostało do życia przez trójkę doktorantów w odpowiedzi na ich potrzeby. Członkowie wspierają się wzajemnie, dyskutują i motywują do dalszego rozwoju. Koło angażuje się w różne działania naukowe, wspiera realizację wydarzeń, ale jednym z jego głównych zadań jest coroczna organizacja Konferencji Naukowej w ramach Dnia Architektury Informacji “WIAD”. Opiekunem koła jest mgr Weronika Kortas.