Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Kognitywistyka

Kognitywistyka. Współczesna dynamika rynku pracy tworzy sytuację, w której najbardziej pożądanymi cechami stają się elastyczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz szybkiego modyfikowania swoich kompetencji – takie przygotowanie daje kognitywistyka. Multidyscyplinarność i nacisk, jaki kadra kładzie na aktualność przekazywanej wiedzy sprawiają, że student nabywa narzędzia pozwalające śledzić naukowe nowinki i przewidywać potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Szerokie spektrum rozwoju, jakie oferuje ten kierunek, pozwala kształcić osoby aktywne i zdolne krytycznie oceniać dane, a także w krótkim czasie nabywać nowe umiejętności i przystosowywać się do oczekiwań pracodawców, jak również podejmować własne inicjatywy. Jest to również dobry kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach i żądzy zdobywania wiedzy, które nie zdecydowały jeszcze, jaką ścieżką kariery chcą podążać. Szeroki wybór modułów od humanistycznego poprzez neuropsychologiczny aż po informatyczny pomoże podjąć tę decyzję.

Interdyscyplinarny charakter

Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi, głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.

Dlaczego warto studiować kognitywistykę na UMK?

    1. społeczno-humanistycznego – w kierunku HR i PR oraz doradztwa personalnego i środowiskowego dzięki współpracy z Katedrą Psychologii oraz z Instytutami Filozofii i Socjologii;
    2. bio-medycznego w kierunku analizy danych badań empirycznych (fMRI, EEG, TMS, Eyetracker, Neurofeedback ) i diagnostyki dzięki współpracy z Collegium Medicum;
    3. matematyczno-informatycznego w kierunku programowania i projektowania środowisk wirtualnych oraz VR dzięki współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej.

Co po studiach?

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in.:

Zapisz się na studia!

Galeria zdjęć: