Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Prace dyplomowe

Polecamy szczególnej uwadze Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. dotyczący szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Procedura obron prac dyplomowych w formie zdalnej


Procedura obron prac dyplomowych w formie tradycyjnej


Wytyczne do pracy dyplomowej/magisterskiej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej/magisterskiej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Zwracamy uwagę na konieczność archiwizowania prac magisterskich/licencjackich w formacie PDF. Jeśli nie dysponują Państwo najnowszym pakietem MS OFFICE, można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji – doPDF. Program jest gotowy do pobrania ze strony producenta.


Instrukcja konwertowania pliku w formacie DOC na plik w formacie PDF:

Aby ułatwić Państwu napisanie pracy magisterskiej/licencjackiej – proponujemy zapoznać się z poradnikiem: Jak napisać pracę magisterską? Praktyczny poradnik pisania pracy naukowej.

UWAGA: Na potrzeby Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK gromadzimy Państwa prace dyplomowe w ramach wewnętrznego archiwum prac. Egzemplarz pracy w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) powinien być oddany w odpowiednio opisanej kopercie (imię, nazwisko, tytuł, rodzaj pracy, promotor) przed obroną. Płytę należy zostawić w sekretariacie Instytutu.