Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Mapy Nauki

Wywiad z Katy Börner (USA)

Katy BörnerW lipcu 2023 w Bloomington w stanie Indiana (USA), odbyła się kolejna, cykliczna międzynarodowa konferencja naukometryczna International Conference of Scientometrics and Infometrics. Zorganizował ją Uniwersytet w Bloomington pod patronatem Światowego Towarzystwa info- i naukometrycznego ISSI.
Jak zwykle konferencja była adresowana do specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej informacji i zapraszała do aktywnej debaty na temat obecnego stanu i rozwoju teorii informetrycznych i naukometrycznych oraz ich zastosowania.
Głównymi kierunkami są badania, rozwój i praktyka w zakresie bibliotekoznawstwa i informatyki, eksploracji danych, wyszukiwania informacji, historii nauki i filozofii nauki. Kilka sesji było poświęconych mapowaniu nauki, czyli graficznym reprezentacjom danych naukowych, które otwierają przed nami nowe przestrzenie eksploracyjne i analityczne.
Wybitną w skali światowej badaczką map nauki i ich popularyzatorką jest Katy Börner, profesor w zakresie inżynierii i nauk o informacji, wykładowca na Uniwersytecie w Bloomington. Profesor Börner to także autorka licznych publikacji i elegancko wydanych albumów, trylogii Mapy nauki (Atlas of Knowlege). Pozycje te są niezwykle wysoko notowane w indeksie Hirsha (53 punkty), a liczba cytowań wynosi ponad 16 tys. To właśnie prof. Katy Börner jest główną bohaterką tego wywiadu.
Drugim gościem rozmowy jest prof. Veslava Osińska, specjalista w dziedzinie wizualizacji danych i informatologii oraz autorka licznych publikacji i książek naukowych. Wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni też w Polsce zaszczytną funkcję ambasadora wystawy Places and Spaces, która prezentuje mapy nauki stworzone przez międzynarodowe zespoły uczonych. Wystawę Places and Spaces można było oglądać w dużych miastach Polski i w wielu ośrodkach naukowych.
Podczas konferencji na Uniwersytecie w Bloomington prof. Wiesława Osińska wygłosiła referat oraz prowadziła jedną z sesji tematycznych. To dzięki niej możliwa była rozmowa z prof. Katy Börner. Wywiad prowadzi Mira Jankowska.

 

 

Podcasty:

„Rzeczywistość liczby i obrazy” – wywiad z Katy Börner (1/2)

„Atlas wiedzy, czyli jak pokazać to, co symbolizują liczby” – wywiad z Katy Börner (2/2)

 

Na koniec.

Mapy nauki to bardzo perspektywiczna i szybko rozwijająca się dziedzina badań, która może być użyteczna nie tylko dla naukowców lecz także służyć w celu promocji nauk, edukacji oraz angażować do interdyscyplinarnych debat i badań.

Książki z trylogii są dostępne do wglądu w pokoju prof. Veslavy Osińskiej