Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Publikacje

Wśród publikacji pracowników Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK znajdują się: monografie, wydawnictwa zbiorowe, dokumenty źródłowe oraz skrypty, biografie, recenzje, a także książki i artykuły wydane za granicą. Ważne miejsce w dorobku naukowym Instytutu zajmuje wydawane od 2008 r. czasopismo pt. Toruńskie Studia Bibliologiczne.


Wykaz publikacji naukowych: