Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Poradnie YUFE

Nasz Uniwersytet wchodzi w skład konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, realizującego projekt, którego celem jest stworzenie i testowanie modelu Uniwersytetu Europejskiego – otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska. Jednym z istotnych celów projektu jest wzmacnianie relacji pomiędzy społecznościami akademickimi a społecznościami miast i regionów, w których funkcjonują uniwersytety.

Sieć Poradni Studenckich UMK została stworzona właśnie z myślą o zacieśnianiu więzi uczelni z otoczeniem społecznym. Poprzez tę platformę studenci – pod merytoryczną opieką naukowców i dydaktyków – dzielą się zdobytą na Uniwersytecie wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania, służąc poradą i wsparciem merytorycznym. Naszym celem jest być bliżej mieszkańców i ich spraw, a także popularyzowanie specjalistycznej, aktualnej wiedzy o świecie. W ramach projektu YUFE funkcjonują także te poradnie, których koordynatorami są pracownicy naszego Instytutu.


Poradnia udziela wskazówek dotyczących właściwego tworzenia serwisów WWW. Pokazujemy, na co zwrócić uwagę na każdym etapie pracy, jakich błędów unikać i co zrobić, żeby zwiększyć swoją widoczność w Internecie. Naszym celem jest przekazanie wiedzy w zakresie projektowania serwisów internetowych z uwzględnieniem najważniejszych zasad dotyczących architektury informacji, estetyki, funkcjonalności i użyteczności stron internetowych. Podpowiadamy bezpieczne rozwiązania i doradzamy, w jaki sposób chronić swoje dane w Internecie. Poradnię tworzą członkowie Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji. Koordynatorami Poradni są dr Przemysław Krysiński i dr Natalia Pamuła-Cieślak z Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej.


Celem działania Poradni jest przekazywanie wiedzy oraz wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji w zakresie sprawdzania wiarygodności informacji, przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz szeroko rozumianej profilaktyki cyberpatologii. Prowadzimy działalność ekspercką, doradczą, informacyjną, edukacyjną, promocyjną i badawczą. Poradnię tworzą zainteresowani tematem studenci (m.in. architektury informacji). Koordynatorką poradni jest dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca z Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej.