Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Architektura informacji

Architektura informacji postrzegana jest zarówno jako proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych, jak i sztuka oraz nauka kształtowania przestrzeni informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności (L. Rosenfeld, R. Morville).

Architektura informacji powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów. Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą.

Dlaczego warto studiować architekturę informacji?

Studia na kierunku architektura informacji dostarczają z jednej strony wiedzy na tematy techniczne, z drugiej – wykształcają umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i dostosowywania tworzonych serwisów do nietypowych potrzeb użytkowników.

Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość zawodową z projektowaniem serwisów WWW, analizowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych potrzeb klienta i ruchu na stronach WWW, testowaniem funkcjonalności serwisów informacyjnych, publikowaniem cyfrowym, edytorstwem komputerowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej.

Studiując architekturę informacji nauczysz się m.in., jak:

 • sprawnie i funkcjonalnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji, metodami, technikami oraz oprogramowaniem,
 • tworzyć serwisy WWW, określać struktury, sposoby wyszukiwania i nawigacji serwisów intra- i internetowych,
 • poprawnie organizować treści, nadawać im odpowiednie nazwy i zapewniać sprawny system poruszania się po nich,
 • efektywnie wyszukiwać, selekcjonować, wizualizować i oceniać informacje,
 • rozróżniać zasoby sieciowe,
 • dbać o bezpieczeństwo w Sieci,
 • projektować różne rodzaje komunikatów,
 • analizować potrzeby informacyjne użytkowników,
 • badać przestrzeń informacyjną,
 • współpracować z grafikami, programistami, analitykami IT.

Zapisz się na studia I stopnia

By pracować w sektorze usług informacyjnych nie musisz być absolwentem kierunków ścisłych i technicznych. Zostań architektem informacji – oszczędź użytkownikom czasu na błądzenie w Internecie, pomóż im w orientowaniu się w serwisie, bezbłędnym docieraniu do poszukiwanej informacji i kontynuowaniu wizyty w poczuciu panowania nad sytuacją.

Co na studiach?

Przygotowany przez nas program kształcenia ma charakter nowatorski, tj. uwzględnia potrzeby rynku pracy i oferuje nowoczesne treści dydaktyczne. Główny nacisk położony jest na wykształcenie praktycznych umiejętności tworzenia serwisów WWW, konstruowania poprawnych pod względem treściowym komunikatów, projektowania publikacji cyfrowych, profesjonalnego wyszukiwania informacji, wizualizacji danych, analizy i oceny informacji, zarządzania wiedzą.

Poza możliwością nabycia określonych umiejętności, program studiów dostarcza wiedzy z zakresu istniejących narzędzi technologicznych i zasad ich wykorzystywania, funkcjonowania cyberprzestrzeni, metod tworzenia i wyszukiwania różnych zasobów informacyjnych oraz form uczestnictwa w społecznościach wirtualnych. Przewiduje on również kształtowanie tzw. kompetencji miękkich (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się).

W odróżnieniu od wielu innych kierunków studiów, zajęcia dydaktyczne na kierunku architektura informacji nie mają wyłącznie charakteru biernego przyswajania wiedzy, ponieważ w ich trakcie wykorzystujemy metody i techniki kształcenia na odległość (dostęp do materiałów dydaktycznych na specjalnej elektronicznej platformie, zajęcia i zaliczenia w trybie zdalnym).

Atutem naszych studiów jest także wysoko wykwalifikowana kadra. Poza pracownikami Instytutu Badań Informacji i Komunikacji zajęcia dydaktyczne prowadzą naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki.

Dzięki współpracy z otoczeniem zewnętrznym (wydawnictwa, agencje infobrokerskie, firmy informatyczne, wywiadownie gospodarcze, instytucje sektora kultury i nauki) wciąż poszukujemy oryginalnych pomysłów i inspiracji do uatrakcyjniania realizowanych przez nas treści kształcenia.

Co po studiach?

Nasze studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę humanistyczną z umiejętnościami informatycznymi. Przygotowujemy do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, edytorstwa, zarządzania informacją. Oferujemy możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasze studia pozwalają na przygotowanie się do wykonywania zawodów:

 • architekta informacji,
 • analityka internetowego,
 • projektanta stron internetowych,
 • projektanta baz danych,
 • webmastera,
 • redaktora i administratora portali internetowych,
 • edytora i wydawcy treści cyfrowych,
 • infobrokera,
 • researchera,
 • pozycjonera SEO,
 • menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji,
 • projektanta grafiki i multimediów,
 • specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych,
 • specjalisty ds. mediów społecznościowych,
 • archiwisty cyfrowego,
 • testera funkcjonalności serwisów informacyjnych,
 • testera oprogramowania i aplikacji.

Nasze atuty:

 • korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi; uczelniany portal edukacyjny; sieć bezprzewodowa; archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.),
 • dysponujemy czterema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych),
 • stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry),
 • organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
 • dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
 • umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych),
 • dajemy studentom szansę współorganizowania i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych,
 • prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskują pozytywne oceny naszych absolwentów,
 • siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
 • nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał status Uczelni Badawczej, znajdując się w prestiżowym gronie dziesięciu najważniejszych szkół wyższych w Polsce,
 • od kilku lat w ramach obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji organizujemy konferencje tematyczne pod hasłem WIAD, w których uczestniczą naukowcy i studenci z różnych stron świata,
 • inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum),
 • umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Studia II stopnia, czyli jeszcze więcej architektury informacji:

W naszej ofercie znajdują się także studia II st. na kierunku architektura informacji. Przygotowany przez nas program kształcenia stanowi bogate uzupełnienie oferty dydaktycznej studiów I st. na kierunku architektura informacji. Opracowano go także z myślą o absolwentach innych kierunków studiów. Treści podstawowe (m.in. strategie wyszukiwawcze, statystyka, systemy zarządzania treścią, e-administracja, wizualizacja wiedzy) zostały wzbogacone o przedmioty modułowe (m.in. archiwalne systemy informatyczne, archiwizacja Internetu). Do wyboru są dwie specjalności: Współczesne środowisko informacyjne oraz Projektowanie zorientowane na użytkownika. W ramach pierwszej odbywa się kształcenie w zakresie m.in. wyspecjalizowanych systemów zarządzania informacją, przetwarzania dużej ilości danych (ang. Big Data), e-publikowania oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Druga specjalność obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. estetyki stron internetowych, grafiki wektorowej, projektowania interfejsów wyszukiwawczych oraz podstawy eyetrackingu.

Zapisz się na studia II stopnia


Galeria zdjęć:

 [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra] [fot. Katarzyna Rohda, Mateusz Szudra]