Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją

Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowego

Podyplomowe Studia w Zakresie Publikowania Sieciowego dostarczają słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowoczesnych serwisów informacyjnych. W ramach programu zostaną przedstawione treści mające służyć wykształceniu umiejętności pozwalających słuchaczowi:

  • samodzielnie przygotować poprawną treść informacyjną i promować ją w Sieci,
  • administrować i konfigurować Systemy Zarządzania Treścią (CMS),
  • samodzielnie porównać i wybrać narzędzia niezbędne do edycji i publikowania treści w Sieci,
  • pozycjonować, testować i oceniać serwisy informacyjne,
  • analizować i pisać kod serwisów informacyjnych w językach HTML i CSS,
  • przygotować projekty graficzne na potrzeby serwisów informacyjnych w Sieci. Więcej informacji