Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Poszukiwania sygnatury neuronalnej w badaniach UX

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Zofia Osińska

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Wiesławy Osińskiej, prof. UMK znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA. W ramach grantu naukowcy zamierzają skonstruować nowy typu interfejsu mózg-komputer. Do 10. edycji międzynarodowego konkursu CHIST-ERA 2020 European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies zgłoszono 53 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 10 projektów, a łączna kwota wsparcia wyniosła 10 mln euro.

 

Wśród zwycięzców znalazł się projekt naukowców z UMK "BITSCOPE: Neuronalnie zintegrowane tagowanie dla społecznie kuratorowanych doświadczeń użytkownika online", zakwalifikowany w kategorii Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI). W skład konsorcjum naukowo-badawczego, które odpowiada za realizację grantu, oprócz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wchodzą również: Insight SFI Research Centre for Data Analytics, Dublin City University z Irlandii, Inria Bordeaux Sud-Ouest, LaBRI, Université de Bordeaux z Francji i Technical University of Valencia (UPV) z Hiszpanii. 

Głównym celem projektu jest skonstruowanie nowego typu interfejsu mózg-komputer (BCI), który będzie w stanie nie tylko przetwarzać informacje dotyczące naturalnej aktywności struktur neuronalnych ludzkiego mózgu w interakcji z realnym światem zewnętrznym, ale również analizować ewolucje tych stanów, które generowane są jedynie w cyfrowym środowisku wirtualnym. 

Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 1 067 500 zł, a czas jego realizacji jest przewidziany na 36 miesięcy.

Realizatorem projektu w Polsce będzie zespół pod kierunkiem prof. Wiesławy Osińskiej z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji WFiNS oraz Centrum Doskonałości IMSeRT (Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko). Polski zespół badaczy ma za zadanie przeprowadzenie serii eksperymentów zarówno metodą klasyczną, jak i nową metodą hybrydową wykorzystującą prototyp nowego BCI skonstruowany przez dr. Grzegorza Osińskiego. Uczestnicy badań będą dobierani z silnie zróżnicowanych grup demograficznych i dzieleni na mniejsze zespoły w zależności od ich zainteresowań oraz dotychczasowych doświadczeń, m.in. dotyczących praktycznej znajomości sztuki wizualnej. Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wśród których są między innymi specjaliści wizualizacji informacji i kuratorowania cyfrowych danych (dr Dominik Mirosław Piotrowski), metod eksperymentalnych (mgr inż. Adam Szalach), implementowania algorytmów przetwarzania sygnałów (inż. Konrad Poręba), odpowiedzialni są za ewaluację systemu Bitscope z perspektywy User Experience. Takie podejście pozwala na zastosowanie zaawansowanych testów użyteczności i dostępności zaprojektowanych interfejsów oraz złożoną klasyfikację profili użytkowników.  

Dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK – informatolog, informatyk, fizyk, aktualnie specjalizuje się w metodach wizualizacji danych wieloskalowych. Podejmując badania w niniejszym projekcie, wraca po 20 latach do praktycznej pracy eksperymentalnej. Dotychczas kierowała grantami krajowymi i uczestniczyła w projektach międzynarodowych (m. in. sieci projektów COST Action TD-1210 KNOWeSCAPE: Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes). Jest członkiem kilku gremiów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, International Society of Knowledge Organization, Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie.

CHIST-ERA - sieć, której celem jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Od 2013 r. Polskę w konsorcjum reprezentuje Narodowe Centrum Nauki.


Więcej informacji

pozostałe wiadomości