Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

WFINS na zajęciach zdalnych

Zdjęcie ilustracyjne

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 9 stycznia 2022 r. dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną w okresie od 11 do 30 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem:

  • konsultacje/dyżury pracowników będą odbywać się na terenie Uniwersytetu z możliwością (po umówieniu się) odbycia konsultacji online,
  • sesja egzaminacyjna pozostaje stacjonarna, egzaminy i zaliczenia końcowe odbywać się będą na terenie Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości