Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Międzynarodowa konferencja w Japonii

Zdjęcie ilustracyjne
dr Tomasz Komendziński, dr Bibianna Bałaj, dr hab. Arkadiusz Gut, prof UMK.

W dniach 25 listopada do 3 grudnia 2022 r. pracownicy Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych z Katedry Kognitywistyki oraz Instytutu Psychologii uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Japonii oraz dwóch workshopach: w Kyoto oraz w Tokyo.

Dr Tomasz Komendziński z Katedry Kognitywistyki jest współorganizatorem workshopu na Doshisha University w Kyoto "First international workshop on complex systems science & health neuroscience"  oraz drugiego w RIKEN Center for Advance Intelligence Project (AIP) w Tokyo "Japanese-German-Polish workshop on AI applications for dementia-machine learning, robotics and health neuroscience approaches for aging societies"Udział w drugim zapowiedział i potwierdził Ambasador RP w Japonii wraz z konsulami. Pan Ambasador jest bardzo zaangażowany w tworzenie takich możliwości, jak też w konkurs dla młodych badaczek z Japonii, przyjeżdżających na pobyty badawcze do Polski.

W pierwszym wydarzeniu wygłosił referat dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK z Katedry Kognitywistyki, a w obu wydarzeniach z referatem wystąpiła dr Bibianna Bałaj z Instytutu Psychologii, która wcześniej już realizowała wyjazd mobilnościowy do Japonii.

Dr T. Komendziński dodatkowo uczestniczył w 12th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 23rd International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS) w Ise-Shima, gdzie wystąpił jako współautor prezentowanego artykułu oraz przewodniczył obradom sesji specjalnej Neurotechnology Advances in Machine Learning Applications for Dementia Neuro-biomarker Development, Cognitive Load Elucidation, and Brain-computer Interfaces, której też jest współorganizatorem.

W trakcie pobytu prowadzone były rozmowy na temat porozumienia o współpracy oraz wspólnych trójstronnych projektach japońsko-niemiecko-polskich. 

pozostałe wiadomości