Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Profesor Marek Jeziński w Komitecie Polskiej Akademii Nauk

Prof. M. Jeziński

Prof. dr hab. Marek Jeziński, dyrektor naszego Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK został wybrany do Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach przy Polskiej Akademii Nauk. Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze. 

Serdecznie Gratulujemy!

Więcej informacji

pozostałe wiadomości