Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Zapraszamy na IV-tą konferencję tegumentologiczną!

Plakat konferencyjny. Tekst (IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. ?Gotyk w Polsce i Europie?). Rysunek przedstawiający Anioła Toruńskiego który trzyma Godło Torunia i księgę

W dniach 13-14 grudnia 2024 r. Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych w naszym Instytucie wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Archiwum Państwowym w Toruniu i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu organizuje IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. „Gotyk w Polsce i Europie”

W założeniu organizatorów konferencja służyć ma wieloaspektowemu zobrazowaniu gotyku w introligatorstwie polskim i europejskim XIII – XVI w., w tym takim zagadnień, jak: definicja stylu gotyckiego w oprawach książkowych, ewolucja oraz różnice regionalne w oprawach gotyckich, powiązania gotyckiego zdobnictwa introligatorskiego z innymi dziedzinami rzemiosła artystycznego, ikonografia opraw w sztuce gotyckiej, organizacja rzemiosła introligatorskiego w erze gotyku, historyczne zbiory woluminów w oprawach gotyckich, współczesne zbiory opraw gotyckich w instytucjach państwowych i kościelnych, wybrane przykłady gotyckich opraw o szczególnych walorach artystycznych i historycznych, jak również konserwacja/restauracja opraw gotyckich.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy reprezentantów środowiska akademickiego (bibliolodzy, historycy, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków), bibliotecznego, muzealniczego i archiwistycznego, jak również bibliofilów i wszelkich miłośników dawnej książki. Językami konferencyjnymi będzie polski i angielski (z uwzględnieniem tłumaczenia symultanicznego). Wszystkie dodatkowe informacje merytoryczne i organizacyjne znajdują się na stronie: https://gothic.umk.pl/ Tamże osoby zainteresowane znajdą plik z formularzem zgłoszeniowym. Termin przyjmowania zgłoszeń referatów i komunikatów mija 1 listopada 2024 r., pozostałych zgłoszeń – 15 listopada 2024 r.

Pragniemy dodać, że konferencji towarzyszyć będzie pierwsza w muzealnictwie europejskim, monumentalna wystawa opraw gotyckich pt. Oprawy gotyckie XIII – XVI wieku ze zbiorów toruńskich, która odbywać się będzie w toruńskim Ratuszu Staromiejskim (Muzeum Okręgowe). Znajdzie się na niej około 80 cymeliów introligatorstwa europejskiego, w tym woluminy z librarii krzyżackich, jak również dzieła gotyckiego rzemiosła artystycznego, malarstwa i rzeźby ukazujące oprawne woluminy.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów:

dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

pozostałe wiadomości