Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Nowa publikacja o społecznych i technologicznych wyzwaniach współczesnych bibliotek

Okładka publikacji

Ukazała się publikacja zatytułowana “Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK. W artykułach zamieszczonych w tej publikacji autorzy omawiają różne aspekty, związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem bibliotek. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości udostępniania zasobów i unowocześnienia usług bibliotecznych, ale wymagają także przeprofilowania zadań i obowiązków, a także wypracowania efektywnych metod nabywania nowych umiejętności, dywersyfikacji systemu pracy czy zmian sposobów motywowania pracowników. Świadczą o tym różne formy aktywności bibliotek opisane w niniejszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

Link do publikacji

pozostałe wiadomości