Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Certyfikat w naszych rękach

Zdjęcie ilustracyjne
Certyfikat doskonałości odebrała prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektorka ds. studenckich UMK fot. MNiSW

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Certyfikat "doskonałego kierunku" dla kognitywistyki prowadzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odebrała prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektorka ds. studenckich.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznaje certyfikaty w czterech kategoriach: "doskonały kierunek", "zawsze dla studenta", "otwarty na świat" oraz "partner dla rozwoju". To już czwarty raz, kiedy Prezydium Komisji przyznało te wyróżnienia.

Wyniki znaliśmy już w październiku 2023 r., gdy PKA ogłosiła, że w kategorii "doskonały kierunek" przyznała ocenę pozytywną kognitywistyce (studiom I i II stopnia), prowadzonej w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Jest to pierwsze wyróżnienie tego typu od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jakie otrzymały studia prowadzone na UMK.

PKA doceniła wysiłek, rozmach, innowacyjność, współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poziom naukowy i dydaktyczny, jak również wkład pracowników uczących na kognitywistyce oraz zaangażowanie Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu w tworzenie unikalnego kierunku studiów. Wskazano na znaczące zaangażowanie studentów w tworzony z konsekwencją i troską o jakość system kształcenia oraz udział w grantach i pracach badawczych.

Oficjalne wręczenie certyfikatów odbyło się w czwartek 13 czerwca w Warszawie. W imieniu UMK wyróżnienie odebrała prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektorka ds. studenckich. W wydarzeniu udział wziął minister nauki Dariusz Wieczorek.

pozostałe wiadomości