Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Nagrody Rektora dla kadry naukowej

Na stole leżą stosy teczek z logo UMK. W głębi zdjęcia widać niewyraźne sylwetki osób
fot. Andrzej Romański

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podczas uroczystości, która odbyła się 1 lipca 2024 r. w Auli UMK, przyznał pracownikom naukowym nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego instytutu: dr Tomasz Komendziński (nagroda zespołowa I stopnia), dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK i dr Przemysław Krysiński (wyróżnienie zespołowe), dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (wyróżnienie zespołowe), dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia naukowe oraz nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne), prof. Marek Jeziński, dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK; dr Anna Karczmarczyk, dr Daniel Żuromski, dr Tomasz Komendziński (nagroda zespołowa III stopnia), prof. Marek Szulakiewicz (całokształt osiągnięć). Gratulacje dla nagrodzonych!

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości