Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr Paweł Marzec
adiunkt
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C.2.14, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 47 31
e-mail: marzec@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0300-2266

Terminy konsultacji:
Od 28.08.2023 do 15.09.2023 dyżury odbywają się we wtorki w godz. 9.30-11.30.

Dyżury prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Link do platformy MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a49759c871c24447daab2e1c51e7d56ca%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0e234bb1-fa78-4c59-b12f-21dd10d373d5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy