Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anita Pacholik-Żuromskadr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 210, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 73
e-mail: apz@umk.pl
www: https://anitapacholik.org/
ORCID: 0000-0002-8674-9412

Zainteresowania:
Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych, logiki niemonotoniczne w modelowaniu umysłu
Publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Anita_Pacholik-Zuromska
https://umk.academia.edu/AnitaPacholik%C5%BBuromska

https://anitapacholik.org/

Terminy konsultacji:
Poniedziałki i wtorki 08:00-09:00 w dniach odbywania się zajęć oraz online w dowolnym czasie, ale po uprzednim kontakcie mailowym.

Mondays and Tuesdays in presence on the days of classes and online 08:00-09:00

Please, write an e-mail before.

MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad006457cd3754f59a3161cf8c7e0fb21%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c6dd7ef9-b440-453e-af26-a08f16418fc8&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Katedra Kognitywistyki
ul. Gagarina 39, pokój 210.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy